Trafikkforsikringsavgift

Fra januar 2018 erstatter trafikkforsikrings­avgiften det som tidligere ble kalt årsavgift. Nå skal avgiften betales sammen med forsikringen for kjøretøyet ditt, uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har. Trafikkforsikrings­avgiften går likevel fortsatt i sin helhet til staten, og gjelder per kjøretøy.

Når du betaler avgiften sammen med bil­forsikringen din, kan du dele opp avgiften over like mange terminer som du har forsikringen din.

Mer om trafikkforsikringsavgiften

Trafikkforsikringsavgiften gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten for hvert kjøretøy som er ansvarsforsikret. Hvis du har en felles faktura for forsikringene dine, vil også trafikkforsikringsavgiften bli fakturert på denne felles fakturaen.

Nei, det er ingen ansvarsforsikring for campingvogner eller tilhengere, og derfor er det heller ingen trafikkforsikringsavgift.

Hvis forsikringen er inkludert i leasingavtalen, må leasing­selskapet betale trafikkforsikringsavgift gjennom sin forsikring. I så fall må du regne med at leien du betaler for bilen blir justert.Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring, slik at du selv tegner og betaler forsikring for bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv. I så fall er det ingen grunn til at leasing­avtalen skal endres.

Beløp og betalingsmetode

Stortinget vil fastsette beløp for trafikkforsikringsavgift hvert år.For 2017 er for eksempel årsavgiften (som vil bli erstattet av den nye trafikkforsikringsavgiften) 2 820 kroner for bensinbiler og 445 kroner for elbiler.

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med bilforsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Trafikkforsikringsavgift for kjøretøy som selges, avskiltes, eksporteres eller lignende

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten så lenge du har ansvarsforsikring for kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet.Hvis du ikke benytter kjøretøyet, kan du avskilte det, og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.
Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

Mer om melding om eierskifte

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Les mer om levering av salgsmelding:

Hvis skiltene er levert til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgift til staten til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. Merk at Statens vegvesen må ha registrert at kjøretøyet er vraket for at du skal slippe å betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift.

Når et kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du ikke betale forsikring før kjøretøyet eventuelt blir meldt gjenfunnet. Du skal heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for den perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

Hvis du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens vegvesen om og sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Uten norsk ansvarsforsikring skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

Kjøretøy som blir 30 år i løpet av 2018, regnes som veterankjøretøy fra og med 1. januar 2018. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift med veteransats fra og med 1. januar 2018.

Trafikkforsikringsavgift og forsikringen din

Hvis du sier opp forsikringen før terminens slutt, betaler vi tilbake den forsikringspremien og trafikkforsikringsavgiften du har til gode.

Trafikkforsikringsavgiften til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye.

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift som går til staten, og ikke til forsikringsselskapet. Avgiftsbeløpet påvirkes derfor ikke av bonusen din.

Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil vi sende purringer, si opp forsikringen og sende kravet til inkasso. Bilen vil bli avskiltet hvis politiet kontrollerer den.

Hvis forsikringen har hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. Hvis forsikringen har hovedforfall før 1. mars, betaler du fjorårets sats.

Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens vegvesen.
2017-11-06T09:56:21+01:00
Gå til toppen